KEMOOD - peče o písemnosti, spol s r.o.

Úvod

Firma poskytuje služby v oblasti administrativní správy , péče o spisovou agendu a outsourcingu.

Naše firma, se zabývá tříděním, archivací a skartací dokumentů. Se vznikem každé společnosti vzniká povinnost jejích majitelů a statutárních zástupců evidovat, ukládat a pečovat o dokumenty,které tato společnost vyprodukovala a nebo se týkají její činnosti.

Pro vlastní činnost společnosti již zaměstnanci zpravidla nepotřebují dokumenty starší 2 let, ale společnost má za povinnost tyto dokumenty evidovat, ukládat a starat se o ně.V případě zaměstnanecké agendy je tato povinnost až 45 let. Tyto dokumenty Vám zbytečně zabírají kancelářský prostor, za který musíte platit nájem.

Outsourcing

V dnešní době se stále více v oblasti archivace dokumentů prosazuje outsourcing, neboť pro firmu je výhodné, když se soustředí jen na vlastní předmět podnikání .Nejlepším řešením je zadat roztřídění dokumentů, jejich archivaci a skartaci specializované firmě a ta pak zajistí, že dokumenty budou správně roztříděny a uskladněny v archivu.